GRUPA EPI GÓRNA ODRA Leon Szpak lider

Informacja na temat realizowanej operacji

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020

Działanie 16 "Współpraca" w przedmiocie operacji: tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej

 

1. Numer umowy o przyznaniu pomocy: 00095.DDD.6509.10017.2021.08

2. Tytuł operacji: Działanie „Współpraca” w przedmiocie operacji: tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej „Wsparcie procesów produkcyjnych , przetwórczych i organizacyjnych gospodarstw rolnych przez doposażenie ich w niezbędne maszyny i urządzenia potrzebne do stworzenia innowacyjnej wspólnej formy sprzedaży towarów polegającej na utworzeniu przez grupę rolników krótkiego łańcucha dostaw”

3. Wskazanie osoby pełniącej funkcje związane z kierowaniem operacją zgodnie z umową o przyznaniu pomocy: Leon Szpak, 48-100 Głubczyce, Radynia 4

7. Żródła finansowania operacji:
- Ze środków EFRROW 206 797,50 zł (słownie dwieście sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy)
- Z krajowych środków publicznych w wysokości 118 202,50 zł (słownie sto osiemnaście tysięcy dwieście dwa złote i pięćdziesiąt groszy)

8. Całkowity budżet operacji: Wartość całkowitego dofinansowania 325 000,00 zł (słownie trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

10. Krótkie podsumowanie operacji, zawierające opis celów i głównych zadań do zrealizowania oraz wskazanie oczekiwanych rezultatów: Projekt "Współpraca" to zawiązanie grupy 5-ciu rolników, prowadzących działalności Marginalnej Lokalnej Ograniczonej, Rolniczego Handlu Detalicznego i Sprzedaży Bezpośredniej w celu sprzedaży swoich produktów i osiągnięcie korzyści. Projekt "Wspólpraca" przez skrócenie łańcuchów dostaw pozwoli grupie na wspólne działanie, bogatą ofertę produktową, a poprzez nowoczesne narzędzia do komunikacji na dotarcie do wielu klientów. Poprzez nowoczesne narzędzia do komunikacji docieramy do wielu klientów.informując ich o produkcie i sposobie jego wytworzenia.

11. Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych lub wszystkich przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata: Działanie w grupie to poszerzenie listy odbiorców na nasze produkty, co wpłynie na większe przychody dla producenta. To również oszczędność czasu gdyż w grupie przy podziale obowiązków, każdy będzie odpowiedzialny za nałożone czynności, a zaoszczędzony czas przeznaczymy na szkolania, rozwój produkcji i dodatkowe działania popularyzatorskie.

pdfZobacz pelne informacje jako Załącznik do Projektu168.41 KB

pdfMaj 2023 - Sprawozdanie z realizacji operacji Działanie 16 "Współpraca"158.47 KB

 

Top
Ważne: Strona używa cookies. Więcej o tej technologii oraz o polityce bezpieczeństwa przeczytasz tutaj: Czytaj więcej…